MISI & VISI

COGANKATA SEKOLAH

USAHA GIGIH JAYA

MOTO

SEKOLAHKU KEBANGGAANKU

VISI KPM

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI KPM

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

OBJEKTIF SEKOLAH

SEKOLAH MERUPAKAN GEDUNG ILMU DI MANA MURID-MURID PERLU GIGIH BERUSAHA UNTUK MENCAPAI KEJAYAAN CEMERLANG SELARAS DENGAN KEHENDAK FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PIAGAM PELANGGAN

SK TAMAN MELAWATI 2 DENGAN INI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PERKHIDMATAN YANG BAIK KEPADA:

MURID:

1. MEMASTIKAN SEMUA MURID MENERIMA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MENGIKUT MASA YANG DIPERUNTUKKAN.

2. SEMUA MURID AKAN DILAYAN DENGAN ADIL TANPA MENGIRA KAUM DAN AGAMA.

3. SEMUA MURID AKAN DILAYAN DENGAN MESRA APABILA BERURUSAN DI KAUNTER PEJABAT.

4. BANTUAN YANG DISALURKAN OLEH KERAJAAN AKAN DIBERIKAN KEPADA YANG LAYAK.

5. BERPELUANG MENYERTAI SEMUA PROGRAM SEKOLAH DI PERINGKAT ZON, NEGERI DAN KEBANGSAAN BAGI YANG LAYAK.

IBU BAPA/PENJAGA:

1. AKAN DILAYAN SAMA ADIL TANPA MENGIRA STATUS.

2. SETIAP ADUAN AKAN DISIASAT DAN MAKLUM BALAS AKAN DIBERI TIDAK LEBIH DARI 3 HARI BEKERJA.

3. SEMUA CADANGAN/USUL YANG BAIK DAN MUNASABAH AKAN DIPERTIMBANGKAN OLEH PIHAK SEKOLAH.

4. PERMOHONAN UNTUK PERTUKARAN SEKOLAH AKAN DISELESAIKAN DALAM MASA 2 HARI.